Gipsy Rádio informuje ...

Sekty 1. Část

img
Pro
27

 

 

 

Sekta

Slovo sekta je odvozeno z latinského slova sequi (sledovat, následovat) nebo secta   

(učení, škola)

 

Je to náboženský fenomén, který je znám už přes 2000 let. Sektou je míněno odštěpení od větší náboženské společnosti. Sekty existují ve všech velkých náboženstvích i ve velkých společnostech.  Obrovský rozmach různých sekt svědčí o tom, že v našich zemích začala fungovat demokracie s přísně dodržovanou svobodou vyznání. Počet sekt se zvyšuje a lidé si neuvědomují  jaké jim hrozí riziko a jak jsou některé sekty nebezpečné. Někteří lidé se tváří jako nezaujatí pozorovatelé a říkají, že se jim v sektě nemůže nic stát. Současnost je jako stvořená pro vznik extrémních a tvrdých kultů. Sekty mají svůj rub i líc. Některé sekty jsou známy dokonce hromadnými masovými sebevraždami. Jak se chovají některé náboženské sekty k svým jednotlivým příslušníkům? Dokážou je oklamávat, manipulovat s nimi, citově je vydírat, vedou je ke kritické poslušnosti a nechávají si přepsat na sebe jejich majetky. A pokud chtějí lidé vystoupit ze sekty tak se jim sekty mstí a v některých případech jim jde do konce o holý život. Proto je nutné před těmi to sektami varovat. Jedna z praktik používaných sektami bývá označována jako brainwashing (vymývání mozků). Jiné sekty mohou být téměř neškodné.

 

Nekalé praktiky sekt

 • Způsobují psychickou závislost členů sekty
 • Zmocňují se majetku člena sekty nebo podstatné jeho části
 • Zneužívají jejich práce
 • Pronásledují ty, kteří sektu opustili, nebo ji kritizují

 

Stručná charakteristika některých sekt

 • Satanisté zakladatel, sám sebe považuje za nejzvrhlejšího člověka na světě. Sám sebe prohlásil za velekněze První Satanovy církve a později napsal Satanskou bibli, ve světě se sekta proslavila únosy a vraždami dětí a rituálními vraždami.

 

 • Moonisté-Církevní sjednocení jmenují se podle Korejce, kterému se měl zjevit Ježíš Kristus, a sdělil mu, že sám nesplnil poslání založit pravou rodinu. Korejci se to povedlo a pravou rodinu založil.

 

 

 • Svědci Jehovovi přesvědčují lidi, jejich chování je neodbytné, setkal se s nimi u nás skoro každý člověk, jejich dvojice kontaktují rodiny zničení světa v armagedonské bitvě přežijí jen nejaktivnější a nejvěrnější členové sekty. Už třikrát prorokovali konec světa, vydávají periodikum „Strážná věž“, odmítají krevní transfůze i v případě ohrožení svěho života (mají to zapsáno v průkaze, který nosí stále u sebe)

 

 

 • Mormoni nazývána také církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, mají knihu Mormon (skládá se z 15 částí a popisuje 1000 let mormonských dějin). Toto společenství je přesvědčeno, že vzniklo již z jiné komunity. Počátky jsou z USA, kdy se zakladateli Smithovi zjevil anděl Moroni a ukázal mu desky s klínovým písmem. Z tohoto dokumentu vznikla kniha Mormon. Mormoni jsou církev s bohatým ekonomickým zázemím. Jejich centrum je v USA ve státě Utah, v hlavním městě Salt Lake City, kde mají vystavěný obrovský chrám (Templ). Jsou vesměs jazykově vzdělaní, pracují i v nejvyšších úřadech USA. Mají obrovskou elektronickou databázi v oblasti genealogie (cca 2 miliardy dat). Jsou hrdi na nejdokonalejší koncertní síň na světě.

 

 • Rodina lásky vznikla z hnutí hippies, na veřejnost působí exoticky, klade velký důraz na sex ve všech podobách, hlavní cíl sekty: “Jen ten je pravým křesťanem, kdo se dobrovolně oddá druhému a splní mu jeho sexuální přání. Pomocí nejstaršího řemesla získávají nové členy. Uvnitř sekty panuje tvrdá kázeň. V USA ji považují za příkladnou, protože členové mají přísný zákaz braní drog.

 

 • Hnutí New Age nehodí se pro ni označení sekta, síla se hledá v cvičení jógy, prohlubováním a posilováním vědomí a meditací, věří v převtělování a stěhování duší, věří že, se člověk dokáže očistit, hnutí věří v astrologii

 

 • Hare Krišna vedou asketický život, jsou vegetariáni, žijí stranou od civilizace, nosí indický oděv a muži si holí hlavu, denně recitují tvz. velkou mantru, známe jako Hare Krišna a to opakují minimálně 1728x za den,jen tak se jejich duše osvobodí, duše se přestěhuje z těla do těla nebo do těla zvířete podle minulosti těla, mantra přispívá k očištění od různých žádostí a ješitností

 

redaktot

 

Sepsal  Jiří Šoltýs

Rozhovory

Pořady Gipsy Rádio

Soutěže

[lbg_audio8_html5_shoutcast settings_id=’3′]