Gipsy Rádio informuje ...

Proces Učení

img
Led
03

 

 

Proces učemí

 

 

 

 

 

 

 

Proces Učení

 

  • Získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu života

 

Zahrnuje:

  • osvojování poznatků – vědomosti
  • osvojování činností – dovednosti
  • osvojování vztahů k sobě a ke společnosti – postoje

 

 

Jak se správnE uCit?

 

1/ Namáhej se jak chceš,bez motivace ničeho nedosáhneš!

 

2/ Dbej na zpětnou vazbu!

 

3/ Ať žije transfer v učení!

 

4/ Opakuj, opakuj, opakuj!

 

Typy pamEti:

 

Vizuální – nejlépe si pamatuje zrakové podněty. Výhodou je podtrhávat, barevně rozlišovat,

obrázky, grafy

 

Akustická – nejlépe si pamatuje to, co slyší. Učí se předčítáním, memorováním,

posloucháním

 

Kinetická – nejlépe si pamatuje v pohybu, učí se za pomoci chůze nebo stereotypních

pohybů

 

Kombinovaná –  kombinuje předešlé metody

 

Systém uCení

1/ studijní příprava

  • obsahuje motivaci, učební plán – kde, kdy a co se budeme učit, shromáždění studijního materiálu, duševní příprava

2/ vlastní prostudování látky – soustředit se, snažit se nové zařadit k již známému

 

3/ porozumění – opětovné opakování rozložené do několika dní

 

4/ vštípení do paměti – opakování, uplatnění vědomostí v praxi

 

 

Systém škol v CR

Mateřská škola – nepovinná, povinná pouze docházka 1 rok před nástupem na ZŠ

Základní škola – povinná docházka 9 let, nejpozději do 18 let věku

Střední školy –  SOU – 4 leté s maturitou, 2 a 3 leté  se závěrečnou zkouškou

Střední odborné školy – 4 leté, poskytují odborné vzdělání teoretické ,

zakončeně maturitou

Gymnázia –  4 letá, poskytují všeobecné vzdělání zakončené maturitou,

připravují na studium na VŠ

 

Vysoké školy – poskytují odborné vzdělání různé délky a různého stupně

 

sepsal Jiří Šoltýs

 

Blog

Pořady Gipsy Rádio

Soutěže

[lbg_audio8_html5_shoutcast settings_id=’3′]