Gipsy Rádio informuje ...

Naše tradice

img
Led
10

Tradice 1. Mikuláš

 

Jak vlastně vznikla tradice svatého Mikuláše a jeho obchůzek? A jak se slavila dříve a dnes? Příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků provází Miroslav Táborský (2014). Režie M. Nešlehová

 

Pro děti u nás je 5. prosinec dnem příchodu vlídného bělovousého starce, který je coby předvoj Ježíška odměňuje za to, že byly celý rok hodné. Proč se ale právě Mikuláš, biskup myrský, stal patronem dětí? Jaké činy a zázraky jsou s ním podle legend spojené? A jaké dnes již pozapomenuté zvyky provázely oslavu svatého Mikuláše v dřívějších dobách? Pro děti u nás je 5. prosinec dnem příchodu vlídného bělovousého starce, který je coby předvoj Ježíška odměňuje za to, že byly celý rok hodné. Proč se ale právě Mikuláš, biskup myrský, stal patronem dětí? Jaké činy a zázraky jsou s ním podle legend spojené? A jaké dnes již pozapomenuté zvyky provázely oslavu svatého Mikuláše v dřívějších dobách?

Pro děti u nás je 5. prosinec dnem příchodu vlídného bělovousého starce, který je coby předvoj Ježíška odměňuje za to, že byly celý rok hodné. Proč se ale právě Mikuláš, biskup myrský, stal patronem dětí? Jaké činy a zázraky jsou s ním podle legend spojené? A jaké dnes již pozapomenuté zvyky provázely oslavu svatého Mikuláše v dřívějších dobách?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Advent

Jaké zvyky a tradice jsou spjaty s časem očekávání Kristova příchodu na svět a kam sahá jejich původ? Dokumentárním pořadem provází Miroslav Táborský (2014). Režie J. Andrle

 

Čtyři týdny před Štědrým dnem začíná advent, pro křesťany období půstu, zklidnění a příprav na oslavy Narození Páně. Adventní čas rozdělují čtyři neděle – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Přípravy na Vánoce se postupem věků rozrůstaly o nové rituály a zvyky. Některé jsou spojeny s nejstaršími tradicemi našich předkřesťanských předků, kteří slavili zimní slunovrat, jiné vznikly třeba až v minulém století. Jaký je například původ adventního věnce, tradice výroby bětlémů, pečení cukroví nebo zdobení vánočních stromků?

Sepsal  Jiří Šoltýs

 

 

3 . Tradice Svatováclavská pouť

Pátek 28. 9. na ČT2

 

Každý rok v Den české státnosti opouštějí ostatky svatého Václava katedrálu sv. Víta a spolu s tisíci poutníků se vydávají na cestu do staroboleslavské baziliky. Po stopách této tradice se vydáme s průvodcem M. Táborským (2012). Režie R. Vašíček

Před více jak tisíci lety byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Stal se jedním z nevýznamnějších světců a patronů naší země a den jeho skonu, 28. září, dokonce i státním svátkem, Dnem české státnosti. I tradice svatováclavských poutí na jeho počest je sama o sobě dramatickým příběhem. Čím byl vlastně tento muž tak významným? Co o něm vyprávějí legendy?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. tradice 1. Máj

 

Miroslav Táborský objevuje dávné a často pozapomenuté zvyky spjaté se dnem, který je pro nás dnes spojen hlavně s příležitostí pro vyznávání lásky (2014). Režie M. Nešlehová

První květnový den je tradičně chápán jako svátek lásky a lidových oslav jara a plodnosti. Temné síly poslední dubnové noci byly zapuzeny a vše bylo očištěno. Na návsích se právě jako symboly plodnosti, ale i na ochranu proti zlým silám vztyčovaly vyzdobené májky a kolem nich se tančilo a slavilo. Tímto dnem ale také začal měsíc, kdy naši předci nedoporučovali pořádat svatby. Proč a jaké další zvyky jsou s májovými slavnostmi spojeny?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 

 

 1. Tradice Boží hod velikonoční

Neděle 1. 4. na ČT2

Miroslav Táborský představuje tradiční pokrmy velikonočního hodování a účastní se pravé venkovské pomlázky (2014). Režie M. Nešlehová

Velikonoční neděle, v křesťanské tradici největší slavnost církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Jde o pohyblivý svátek, který připadá na první neděli po prvním úplňku po 21. březnu. A následné velikonoční pondělí, čas radosti a hodování po čtyřicetidenním půstu. Připravuje se tradiční jídlo, známé již z předkřesťanských dob, které nese svou symbolickou hodnotu. Kde se ale vzal zvyk malování vajíček, pletení pomlázek nebo koledování?

Sepsal  : Jiří Šoltýs

 1. Tradice Pašijový týden

 

Pašijový týden

Pondělí 26. 3. na ČT2

Čtyřicetidenní půst vrcholí týdnem před Božím hodem velikonočním, v němž si naši předci připomínali utrpení Krista od Jidášovy zrady po vzkříšení (2014). Režie M. Nešlehová

Pašijovým týdnem si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, zradu, ukřižování, vzkříšení. Prvním důležitým dnem tohoto týdne je Škaredá středa, které nám má připomínat Jidášovu zradu. Co naši předci doporučovali po tento den dodržovat? Hlavními dny Pašijového týdne jsou pak Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Množství lidových zvyklostí v tomto období jakoby napříč časem propojují křesťanské i předkřesťanské obyčeje, které se praktikují dodnes.

 

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 

 1. Tradice Svatá Barbora a svatá Lucie

Středa 12. 12. na ČT2

Přehrát

Svátky dvou křesťanských mučednic v adventním období byly pro naše předky spjaté s dívčí nevinností, věštbami i strašením (2014). Dokumentárním pořadem provází Miroslav Táborský. Režie O. Kallus

Doslova hororové příběhy křesťanských mučednic, svaté Lucie a svaté Barbory, si připomínáme v první polovině prosince. Svatá Barbora je podle legendy označována za patronku týraných a opuštěných dětí. Svatá Lucie je zase patronkou slepých. Jaké předkřesťanské svátky a zvyky ale mohly s legendami o těchto dívkách splynout? Proč chodí dívky dodnes 4. prosince na větvičky, kterým říkáme barborky? A koho a proč chodívaly strašit Lucie v bílých šatech 13. prosince?

 

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. Tradice Štědrý den

 

Přehrát

 

Miroslav Táborský představuje na známých i méně známých zvycích našich předků vytrácející se podobu tradičního Štědrého dne (2014). Režie M. Nešlehová

Období těsně po nejdelší noci v roce slavili lidé ještě v předkřesťanských dobách jako svátky smrti a znovuzrození slunečního vládce. Křesťané původní tradice nahradili oslavou narození spasitele Ježíše Krista. Tento čas je u nás spojen pravděpodobně s největším množstvím stále živých zvyků a rituálů v roce. Kde se ale zrodila tradice obdarovávání blízkých v tento den? Co a proč se nemá nabízet u štědrovečerního stolu? Proč byl tento den podle našich předků obzvlášť vhodným pro nejrůznější věštby

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. tradice Boží hod a svatý Štěpán

Úterý 25. 12. na ČT2

Miroslav Táborský odhaluje tradiční podobu dvou vánočních svátečních dní a tajemství svatoštěpánského koledování (2014). Režie M. Nešlehová

Zatímco na oslavu 1. svátku vánočního, Božího hodu, se u nás tradičně scházejí lidé spíš v užším rodinném kruhu, 2. svátek vánoční, svatý Štěpán, probíhal i v minulosti ve znamení rozsáhlejších oslav a veselí. Naši předci měli tento den spojen zejména s koledováním, ale také například s tanečními zábavami. Jak a kdy tradice koledování vznikala a jakým způsobem se u nás proměnila po příchodu křesťanství? A co vlastně prozrazuje legenda o patronu koní, svatém Štěpánu?

 

 

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. tradice Pálení Čarodějnic

 

Pálení čarodějnic

Neděle 30. 4. 2017 na ČT2

Přehrát

 

Z jakých rituálů a pověr se zrodila tradice stavění hranic v předvečer prvního máje, které opět vzplanou po dnešním západu slunce? (2014). Režie R. Vašíček

Filipojakubská noc 30. dubna vzbuzovala u našich předků bázeň i úctu. Věřili, že právě tento soumrak otevíral cestu temným silám, které bylo třeba zapudit, osvítit, plamenem očistit. Čeho se báli a jak se chránili? Co symbolizovalo házení zapálených košťat, skákání přes oheň a samotné upalování čarodějnic? Jaké rituály v tuto noc mohli pořádat dávní Keltové, kteří slavili svůj Beltaine? A jak si očistnou moc ohně vysvětlovala středověká inkvizice?

 

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. tradice Tři králové

 

 

Přehrát

10 hlasů

 

Co vše symbolizují záhadné postavy tří mudrců z Východu, jejichž svátkem vrcholí dvanáctidenní vánoční období? Dokumentárním pořadem provází Miroslav Táborský (2014). Režie D. Kupšovský

 

 

Připomínka legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna. Co ale o těchto mužích doopravdy víme? Kdy získali svá jména Kašpar, Melichar a Baltazar? Co symbolizuje zlato, kadidlo a myrha, dary, které měli přinést? A jak vznikla tradice obchůzek domů a koledování, jak ho známe dnes, anebo popisování dveří svěcenou křídou na ochranu?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Boží hod a svatý Štěpán

Úterý 25. 12. na ČT2

Miroslav Táborský odhaluje tradiční podobu dvou vánočních svátečních dní a tajemství svatoštěpánského koledování (2014). Režie M. Nešlehová

Zatímco na oslavu 1. svátku vánočního, Božího hodu, se u nás tradičně scházejí lidé spíš v užším rodinném kruhu, 2. svátek vánoční, svatý Štěpán, probíhal i v minulosti ve znamení rozsáhlejších oslav a veselí. Naši předci měli tento den spojen zejména s koledováním, ale také například s tanečními zábavami. Jak a kdy tradice koledování vznikala a jakým způsobem se u nás proměnila po příchodu křesťanství? A co vlastně prozrazuje legenda o patronu koní, svatém Štěpánu?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. Tradice Silvestr a Nový rok

 

 

 

Přehrát

696 hlasů

 

S Miroslavem Táborským za bujarými dějinami posledního dne roku a počátku roku nového (2012). Režie O. Kallus

Oslavy příchodu nového roku provázejí lidstvo odpradávna, ale datum, na které Nový rok připadal, se v minulosti mnohokrát změnilo. Až v roce 46 před naším letopočtem zavedl římský císař Julius Caesar tzv. juliánský kalendář. Právě s ním jsou poprvé doloženy i bujaré lednové oslavy příchodu nového roku spojené s hostinami i vzájemným obdarováváním. Jaké zvyky a tradice se vážou k oslavám konce roku a se správným vstupem do roku dalšího? Kdo vymyslel novoročenky? Odkud se u nás vzal ohňostroj?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. Tradice  Velikonoce a Smrtná neděle

Pátek 31. 3. 2017 na ČT2

Přehrát

15 hlasů

 

Miroslav Táborský představuje šestero postních nedělí, které symbolizují v křesťanském kalendáři probouzení jara a duchovní očistu před blížícími se svátky vzkříšení (2014). Režie M. Nešlehová

V předkřesťanských dobách příchodem jara začínal nový rok, příroda se probouzela a zemědělský cyklus začínal nanovo. Pro křesťany toto období přináší nejdůležitější svátky roku, oslavu mučednické smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Velikonoce. Popeleční středou po masopustu začíná období čtyřicetidenního půstu a pokání, které končí až na Velikonoční pondělí. Jaké zvyky se po těchto šest svátečních neděl podle dochovaných tradic dodržují?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. Tradice Svatý Martin

 

 

Svatý Martin

Premiéra: Neděle 9. 11. 2014 na ČT2

 

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Obliba popíjení mladého vína je známa od pohanských dob. Jak se ale zrodila tradice koštování mladého vína právě na svatého Martina, tedy 11. listopadu? Martin byl římským vojákem ve 4. století našeho letopočtu. Více než po úspěších na bojišti ale toužil po tom stát se mnichem. Když mu skončila služba v armádě, odešel do Galie, dnešní Francie, kde založil klášter a stal se biskupem. Jaké příběhy o něm vypráví legenda a jak tyto příběhy inspirovaly zvyky, které máme dodnes se svátkem svatého Martina spojené?

Obliba popíjení mladého vína je známa od pohanských dob. Jak se ale zrodila tradice koštování mladého vína právě na svatého Martina, tedy 11. listopadu? Martin byl římským vojákem ve 4. století našeho letopočtu. Více než po úspěších na bojišti ale toužil po tom stát se mnichem. Když mu skončila služba v armádě, odešel do Galie, dnešní Francie, kde založil klášter a stal se biskupem. Jaké příběhy o něm vypráví legenda a jak tyto příběhy inspirovaly zvyky, které máme dodnes se svátkem svatého Martina spojené?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 1. tradice Dušičky

 

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Svátek dušiček měl svou obdobu v hluboké historii předkřesťanských dob. Naši předci věřili, že právě kolem 1. listopadu nastává magický čas, kdy se svět živých prolíná se světem zemřelých a kdy je třeba se před zlými duchy ochránit světlem z lampiček. Dávno před dnes známou halloweenskou dýní používali naši předkové k vyřezání svítilen cukrovou nebo krmnou řepu. Nejrozšířenější tradicí u nás je ale 2. listopadu uctívání památky blízkých zesnulých přímo na hřbitovech, které se tou dobou plní množstvím svíček, nazdobených věnců či květin. Jaké zvyky a obyčeje spojené s tímto svátkem se nám po našich předcích až do dnešních dní dochovaly?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Posvícení a hody

 

 

Premiéra: Neděle 12. 10. 2014 na ČT2

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Posvícení naši předci nejčastěji pořádali po žních, symbolizovalo poděkování za úrodu a vítání času klidu. Na zdárný průběh oslav obvykle dohlíželi zvolení a zvlášť respektovaní občané vesnice, tzv. stárkové a stárkyně. Tradice posvícení se mnohde postupně vyvínula do velkolepých událostí, kterých se účastnili všichni sousedé, slavilo se a hodovalo často po několik dní. Jaké rituály byly s přípravami hodů a posvícení v minulosti spojené? A které z těchto mimořádně pestrých zvyků se nám dochovaly?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Lovecké hony

Premiéra: Neděle 5. 10. 2014 na ČT2

Přehrát

2 hlasů

 

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Lovecké hony mají u nás hlubokou historii. Z ní vzešla mnohá pravidla a z generace na generaci se předávaly tradiční rituály. V jaké podobě se ceremonie kolem loveckých honů dochovaly do dnešní doby? Jak vznikala myslivecká mluva a co symbolizuje troubení na rohy? Jak se z mysliveckých honů vyvinuly hony parforsní a co vypráví legenda o zrodu Hubertovy jízdy?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. Tradice Vinobraní

 

Vinobraní

Premiéra: Neděle 21. 9. 2014 na ČT2

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Slavnosti vína pocházejí z antického Řecka, říkalo se jim dionýsie podle Dionýsa, boha vína, plodnosti a divadla. K nám se víno dostalo nejprve na Moravu díky římským legiím, do Čech pak díky svaté Ludmile, babičce svatého Václava. Sklizeň vína, ale i samotné pěstování a ochrana vinic před sklizní bylo obřadní záležitostí plnou zvyků a tradičních postupů. Na královské vinohrady tou dobou přijížděl i samotný král, aby jim požehnal a poděkoval přírodě za vzácné dary. Kdo a kdy směl do vinohradu vstupovat jako první? A jak byli za svou práci první vinaři u nás odměňováni? Kdo měl právo víno lisovat a v čem se koštování vína za starých časů lišilo od časů dnešních?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 1. Tradice Dožínky

 

Dožínky

Premiéra: Neděle 14. 9. 2014 na ČT2

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Žně obvykle začínaly 13. července na svatou Markétu, patronku plodnosti a těhotných žen. Naši předci ale dobře věděli, že obilí je velmi citlivé na přesnost sklizně, a tak se ve skutečnosti s kosením začínalo podle polohy v různá data. Důležité také bylo chránit obilí před dopady letních bouřek, k čemuž sloužila silná zaklínadla živlů. Jaké zvyky se mezi sedláky a rolníky dochovaly z pohanských dob? Jaké slavnosti jejich práci doprovázely? Jak uctívali chléb?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 1. Tradice  Svatojánská noc

 

 

Svatojánská noc

Premiéra: Neděle 8. 6. 2014 na ČT2

 

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Letní slunovrat předznamenával našim předkům období sklizně, tedy nejdůležitější část zemědělcova roku, k níž přistupovali s mimořádnou vážností. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. Kouzelná svatojánská noc se stala odrazem sloučení starší i novější tradice. V lidových zvycích je Jan Křtitel chápán jako patron tohoto magického času, kdy síla slunce vrcholí a propojuje tajemné síly přírody s lidskými touhami. Jaké zvyky naši předkové tuto noc dodržovali? V jaká kouzla

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Senoseč

 

 

Senoseč

Premiéra: Neděle 1. 6. 2014 na ČT2

Přehrát

2 hlasů

obrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Louky pro naše předky znamenaly důležitou součást úrody, seno bylo hlavním zdrojem krmiva i vystýlkou pro hospodářská zvířata. Senosečí koncem května v podstatě předcházelo následnému období sklizně, plnění stodol a sýpek. První senoseč v daném roce byla proto i příležitostí k náležité oslavě. Na louku se vyráželo za tmy, aby na ni sekáči dorazili ještě za ranní rosy. Vstupovali na ni s úctou a vědomím, že sklízejí něco, co sami nezaseli. První senoseč byla spojována s mnoha zvyky a dokonce i s čarováním. Co všechno se dá vyprávět o nástroji zvaném kosa? Co musí umět správný sekáč? A jak vypadají kosecké závody?

 

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Svatojánská noc

 

Svatojánská noc

Premiéra: Neděle 8. 6. 2014 na ČT2

Přehrát

6 hlasů

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Letní slunovrat předznamenával našim předkům období sklizně, tedy nejdůležitější část zemědělcova roku, k níž přistupovali s mimořádnou vážností. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. Kouzelná svatojánská noc se stala odrazem sloučení starší i novější tradice. V lidových zvycích je Jan Křtitel chápán jako patron tohoto magického času, kdy síla slunce vrcholí a propojuje tajemné síly přírody s lidskými touhami. Jaké zvyky naši předkové tuto noc dodržovali? V jaká kouzla a proč věřili?

 

Sepsal :Jiří Šoltýs

 

 

 

 1. Tradice Jízda králů

Premiéra: Neděle 11. 5. 2014 na ČT2

Přehrát

 

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Počátkem léta žije moravské Slovácko tradicí hýřící barvami, Jízdou králů. Tyto jízdy v minulosti pořádali mladí chlapci, kteří dorostli do věku, kdy mohli být odvedeni na vojnu. Družina v nádherných krojích se svým zvoleným králem každoročně v období letnic objížděla vesnici na bohatě a pestře zdobených koních, slavili, bavili své sousedy, vše rituálně podle přesně stanovených pravidel. O mimořádnosti a kráse této slavnosti, která se dochovala do dnešních dní, svědčí i zařazení Jízdy králů na seznam duchovních památek lidové kultury UNESCO.

Sepsal :Jiří Šoltýs

 

 

 

 1. Tradice Masopust

Premiéra: Neděle 23. 3. 2014 na ČT2

Přehrát

7 hlasů

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský.

 

 

Masopust neboli fašank je třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní půst, který končí Velikonocemi. Co do data konání jde tedy každoročně o svátek pohyblivý. Naši předkové si vydatnou hostinou a mimořádně rozverným masopustním průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období před dlouhým obdobím půstu. Mimořádně pestré maškary masopustního průvodu mají své kostýmy přesně dané a symbolizují hodnoty, které byly pro naše předky zvlášť významné. Jedny z nejslavnějších masopustních průvodů se u nás pořádají na Hlinecku a i díky zachované kontinuitě se tato tradice dostala dokonce na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

 1. Tradice Hromnice

 

 

Hromnice

Premiéra: Neděle 16. 3. 2014 na ČT2

Přehrát

10 hlasů

 

Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Svátek pojmenovaný po posvěcených svíčkách zvaných hromničky slavíme 2. února. Pro křesťany vychází právě na tento den Uvedení páně do chrámu. Oslavy začátku února byly však pro naše předky důležité dávno před křesťanstvím. Pro Kelty to byl například už 400 let před naším letopočtem svátek Imbolc, který se vztahoval k ohni, slunci, návratu světla a prodlužujícím se dnům. Jak naši předkové tento den slavili, proti čemu je chránila magická hromnička a jak si ji vyrobit?

Sepsal : Jiří Šoltýs

 

 

Rozhovory

Pořady Gipsy Rádio

Soutěže

[lbg_audio8_html5_shoutcast settings_id=’3′]